(…) Nieto enfoca aquests set passatges d’Iberia des d’una compenetració absoluta entre técnica, color, ritme, melodia i harmonia…Nieto n’ofereix una versió colorista, brillant, radiant, amb moments de gran lluiment tècnic, que es contraposen a passatges d’un profund intimisme poètic. Una gran versió de la qual caldria esperar en un futur l’enregistrament de les obres que completen la suite.